Toimintasuunnitelma 2015–2016

Tavoitteet

Vannetanssi ry:n ensimmäisen toimintakauden tavoitteet ovat säännöllisten vapaiden harjoitusten järjestäminen Helsingissä sisä- ja ulkotiloissa, jäsenistön muodostaminen lajin vanhoista ja uusista harrastajista, verkostojen luominen ja selkeä tiedotus vannetanssista pääosin suomeksi. Lajista pyritään kertomaan sen liikunnallisista, terveydellisistä, taiteellisista ja yhteisöllisistä ominaisuuksista.

Toimihenkilöt

Roosa Lehtinen, puheenjohtaja ja viestintätiimiläinen

Tea Malmström, varapuheenjohtaja, viestintä- ja kesäjamivastaava

Armi Ruoho, sihteeri

Essi Teräs, rahastonhoitaja

Jäsenistö

Jäsentavoite vuodelle 2015 on 100 henkeä. Jäseneksi voi liittyä täyttämällä paperilomakkeen jonkin tapahtuman yhteydessä tai sähköisen lomakkeen internetissä, kun yhdistyksen sivusto on valmis. Myös sähköpostilla voi liittyä jäseneksi ilmoittamalla lomakkeessa pyydetyt tiedot sihteerille. Jäsenyys on voimassa välittömästi kun maksu on maksettu ja tiedot ilmoitettu, uudet jäsenet vahvistetaan virallisesti hallituksen kokouksissa.

Yhdistystä mainostetaan käyntikorteilla lajista kiinnostuneille ihmisille yhdistyksen tapahtumissa ja harjoituksissa sekä ystäville ja tuttaville kertomalla. Markkinointia voidaan tehdä myös muissa lajiin liittyvissä Facebook-ryhmissä ja harjoituksissa.

Kokoontuminen

Yhdistys kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen. Sääntömääräisten kokousten ja vuosikokouksen lisäksi toimintakauden aikana järjestetään hallituksen kokouksia tarvittaessa.

Viestintä

Vannetanssi ry:n sähköisessä viestinnässä käytetään nimeä “Vannetanssiyhdistys”, jotta yhdistys erottuu nimeltään muista alan toimijoista. Yhdistyksen nettisivujen osoite tulee olemaan www.vannetanssiyhdistys.fi ja sähköposti muotoa viestintä(at)vannetanssiyhdistys.fi, kun sivusto saadaan toimintakuntoon. Siihen asti yhdistyksen sähköpostiosoite on vannetanssiyhdistys(at)gmail.com.

Yhdistyksen logo ja muu visuaalinen ilme valitaan kesäkuussa ehdotusten pohjalta. Ilmettä käytetään web- ja printtimediassa. Internet-sivustot valmistuvat kesän aikana ja niillä tullaan jakamaan tietoa vannetanssista ja sen harrastusmahdollisuuksista pääasiassa suomeksi. Yhdistys tiedottaa myös Facebook-sivuston kautta sekä postituslistallaan.

Tuleville tapahtumille pyritään saamaan medianäkyvyyttä tekemällä tiedotteita. Yhdistykselle painetaan käyntikortteja jaettavaksi tapahtumissa sekä mahdollisesti muita painotuotteita tiedottamaan toiminnasta ja vannetanssista yleisesti.

Toiminta

Yhdistyksen keskeistä toimintaa ovat syys-, talvi- ja kevätkauden vapaat harjoitukset, kesäjamit ja vanteidentekotyöpajat. Yhdistys voi järjestää myös vannetanssityöpajoja ja -harjoituksia eri teemoilla. Yhdistys perustaa internetsivut ja blogin tiedonvälitystä ja lajin edistämistä varten, sillä lajin edistäminen ja siitä tiedottaminen on yhdistyksen yksi keskeinen tavoite.

Varainhankinta

Jäsenmaksujen lisäksi yhdistys kerää varoja katuesiintymisillä, muilla esityksillä, pitämällä työpajoja ja anomalla apurahoja. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia ja saada kannatusjäseniltä jäsenmaksuja. Avoimissa harjoituksissa pyydetään kävijöiltä vapaaehtoisia lahjoituksia.

Yhteistyö

Vannetanssiyhdistyksen mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat Elävä ilmaisu ry, Oranssi ry, Tulikukka, FayaFolk, Helsingin kaupunki ja mahdollisena sponsorina maalausliike Painted Oy.

Yhdistys voi järjestää tapahtumia (leirejä, työpajoja ja esityksiä) ja hankkia tiloja edellä mainittujen yhdistysten ja esiintyvien ryhmien kanssa. Maalausliikkeeltä voi saada sponsorointia vanteisiin vesiputkista, joko ostamalla sitä tukkuhintaan tai saamalla ilmaiseksi putkea työmaajätteistä.

Yhdistys pyrkii kartoittamaan hyviä tavarantoimittajia ja solmimaan sopimuksia hyvien alennusten saamiseksi.

Välineistö

Vannetanssi ry:n välineistöön hankitaan äänentoistolaite esiintymisiä ja jameja varten sekä vanteita lainattavaksi tapahtumiin. Vanteidentekotyöpajoihin hankitaan saksia ja muoviputkileikkurit. Yhdistyksellä on varastointia varten tilat, joihin hankitaan kolme avainta hallituksen käyttöön. Mikäli järjestetään esiintymisiä, tarvitaan materiaaleja myös esiintymisasuihin.