Toimintakertomus 2015 – 2016

Tavoitteet

Vannetanssi ry:n ensimmäisen toimintakauden tavoitteet ovat olleet säännöllisten vapaiden harjoitusten järjestäminen Helsingissä, jäsenistön muodostaminen lajin vanhoista ja uusista harrastajista, verkostojen luominen sekä selkeä tiedotus vannetanssista pääosin suomeksi. Lajista on pyritty kertomaan monipuolisesti.

Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Säännölliset vapaat harjoitukset alkoivat toukokuussa 2015 ja ovat jatkuneet siitä lähtien joka sunnuntai. Helsingin vannetanssijoista on muodostunut yhteisöllinen jäsenistö, joka käy säännöllisesti yhdistyksen tapahtumissa. Vannetanssi ry on myös saanut kiitettävästi jäseniä muiltakin paikkakunnilta ympäri Suomea. Tiedotukseen on luotu kanavat, joita voidaan käyttää myös tulevina kausina.

Toimihenkilöt

Roosa Lehtinen, puheenjohtaja

Tea Malmström, varapuheenjohtaja

Armi Ruoho, sihteeri

Essi Teräs, rahastonhoitaja

Jäsenistö

Jäsentavoite vuodelle 2015 oli 100 henkeä. Tähän ei ole ylletty, mutta vuodessa on päästy hienoon noin 50 jäsenen määrään. Jäsenmaksun on maksanut 36 jäsentä 3.4.2016. Suurin osa jäsenistä on pääkaupunkiseudulta tai lähikunnista.

Yhdistystä on mainostettu käyntikorteilla lajista kiinnostuneille ihmisille yhdistyksen tapahtumissa ja harjoituksissa sekä levitetty sanaa tuttujen kautta muissa sirkusharjoituksissa. Markkinointia on tehty myös vannetanssiaiheisissa Facebook-ryhmissä. Lisäksi yhdistyksellä on omat internetsivut ja Facebook-sivu, joiden kautta on tavoitettu lajista kiinnostuneita.

Kokoontuminen

Ensimmäinen kokoontuminen yhdistyksen perustamiseksi on ollut 19.4.2015. Tällöin alettiin muodostaa kiinnostuneista aktiiveista ryhmää vannetanssiin keskittyvän yhdistyksen hallitukseksi ja perustajajäseniksi. Perustamiskokous oli 3.5.2015, ja tämän jälkeen pidettiin samana vuonna viisi hallituksen kokousta. Vuoden 2016 puolella hallituksen kokouksia on ollut kerran kuussa, koska se havaittiin paremmin toimivaksi systeemiksi jatkuvuuden kannalta.

Vuoden 2016 yhdistyksen kokous on 7.5.2016 klo 14 – 17 Oulunkylän nuorisotalolla.

Viestintä

Viestinnässä vakiintunut nimi on “Vannetanssiyhdistys”. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa nimi(at)vannetanssiyhdistys.fi. Yhdistyksellä on myös Youtube-kanava sekä Instagram-tili.

Yhdistyksen logoa ja muuta visuaalista ilmettä varten pyydettiin ehdotuksia, joista valittiin kesäkuussa Facebook-palautteen ja hallituksen sekä jäsenten äänestyksen perusteella voittaja. Kotisivut ovat valmistuneet kesällä 2015, ja niiden osoite on www.vannetanssiyhdistys.fi.

Yhdistyksen Facebook-sivu on Vannetanssiyhdistys-nimellä, ja seuraajia oli huhtikuussa 2016 noin 254. Viestintäsuunnitelma valmistui keväällä 2016.

Vannetanssiyhdistyksen ensimmäinen jäsentiedote on lähetetty tammikuussa 2016. Tapahtumatiedotukseen on kokeiltu vuoden 2015 syyskaudella kotisivujen kalenteria, joka on ollut avoin myös muille vannetanssialan tapahtumajärjestäjille.

Sisäiset viestintäkanavat ovat hallituksen suljettu Facebook-ryhmä keskusteluihin sekä projektinhallinnassa Trello.

Medianäkyvyyttä yhdistys on saanut Metro-lehden artikkelin kautta ja Helsingin Sanomien vannetanssijami-kuvan sekä Lasten uudenvuodentapahtuman uutisoinnin avulla.

Toiminta

Yhdistyksen keskeistä toimintaa ovat olleet koko vuoden ajan vapaat harjoitukset sekä vannetanssityöpajat. Jamit on pidetty joka viikonloppu toukokuusta 2015 alkaen, myös joulunaikana ja kesälomalla! Jameissa on ollut keskimäärin 10 – 15 kävijää. Kesällä 2015 jamit pidettiin Kaisaniemen puistossa Helsingissä, syyskaudella 2015 Oranssi ry:n tiloissa ja kevätkaudella 2016 Oulunkylän nuorisotalolla.

Työpajojen aiheita ovat olleet heitot, hypyt ja läpimenot, European Juggling Conventionin parhaat palat, luova vannetanssi, lattia- ja jalkatekniikka, liikeyhdistelmät, tuplavannetemput, valohuuppaus, tanssillinen vanne, parihuuppaus, kehotietoisuus ja vannetanssin alkeet sekä vanteiden teippaus. Työpajoihin on osallistunut keskimäärin hieman vajaa 10 ihmistä.

Yhdistys on perustanut internet-sivut, Facebook-sivun sekä Instagram- ja Youtube-tilit tiedonvälitystä ja lajin edistämistä varten, sillä lajin edistäminen ja vannetanssista tiedottaminen on sen yksi keskeinen tavoite.

Ensimmäinen yleisötapahtuma oli Valokarkelot Maailman huuppipäivänä lokakuussa 2015 Alppipuistossa. Tapahtumasta saatu palaute oli hyvin positiivista, vaikka osallistujamäärä jäi pieneksi. Tapahtumasta otetut kuvat olivat näyttäviä ja kiinnostivat ihmisiä Facebookissa.

Yhdistyksen aktiivit esiintyivät Korkeasaaren Kissojen yössä usealla lavalla. Yhteistyö Korkeasaaren eläintarhan kanssa poiki myös Lasten uudenvuodentapahtuman vannetanssityöpajan.

Vannetanssiyhdistykselle on perustettu lokakuussa 2015 avoin esiintymisryhmä Valosirkus Spektri, jonka mainostukseen on oma Facebook-sivu sekä suljettu suunnitteluryhmä jäsenille. Spektrillä on ollut esiintyminen Leikkipuisto Viirin Valoillassa sekä Sirkus Huiman Open stagella. Ryhmän viikottaiset harjoitukset ovat alkaneet Toimintatila Hapessa vuoden 2016 alussa.

Varainhankinta

Yhdistyksen varainhankinta on perustunut jäsenmaksuihin, jotka olivat 15 e tavallisilta jäseniltä ja 5 e alennettuun jäsenmaksuun oikeutetuilta. Lisäksi yhdistys on saanut muutamia lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja esiintymispalkkiot Pitäjänmäki-päivien sirkusesityksen esiintyjiltä.

Vannetanssiyhdistys on ohjannut työpajan Lasten uusivuosi -tapahtumassa, mistä saatiin palkkio yhdistykselle. Helmi-maaliskuussa 2016 on ohjattu säännöllisiä vannetanssitunteja Helsingin kaupungin liikuntaviraston NYT-liikunnalle, mistä yhdistys saa palkkion.

Yhdistyksen Valokarkelot-tapahtumassa pidettiin buffet-kojua, järjestettiin arpajaiset ja kierrätettiin lahjoituslipasta varainkeruutarkoituksessa.

Talous

Yhdistyksen talous on ollut vakaa ensimmäisen toimikauden. Rahaa on kulkenut yhdistyksen kautta noin 1000 e, josta ylijäämää on noin 300 e. Holvi-tili on avattu loppuvuodesta 2015. Suurin yksittäinen hankinta on ollut teippien ostaminen yhdistyksen käyttöön.

Yhteistyö

Toteutuneita yhteistyökumppaneita ovat Elävä ilmaisu ry, Oranssi ry, Tulikukka, FayaFolk, Oulunkylän nuorisotalo Nuotta, Pihlajamäen nuorisotalo ja Nuorten toimintakeskus Happi (Helsingin Nuorisoasiainkeskus), Korkeasaaren eläintarha, Leikkipuisto Viiri, NYT-liikunta (Helsingin kaupungin liikuntavirasto), Stara, Hoop-A-Trix, Matahoops, MoodforHoop, Taikatulet sekä Tanssiryhmä Linnea (Roolipeliyhdistys Lieska).

Kiitämme kaikkia tahoja hienosta ensimmäisestä toimikaudesta.

Välineistö

Välineistöön kuuluu noin 25 vannetta, jotka merkitty neonoranssilla gafferiteipillä ja numeroitu. Vanteista kymmenen isoa on saatu lahjoituksena Laura Koskiselta, useat ovat Tea Malmströmin tekemiä ja monia muita on lahjoitettu yksittäin Vannetanssiyhdistykselle. Yhdistys haluaa kiittää kaikkia, jotka ovat lahjoittaneet vanteita ja osallistuneet vanteiden teippaukseen.

Koska välineistö on kasvanut merkittävästi toimikauden aikana, on tulossa excel-taulukko välineistön hallintaa varten. Sinne tullaan merkitsemään sekä vanteet että muut tarvikkeet. Yhdistys omistaa audiokaapelin jamikäyttöön ja valikoiman erilaisia teippejä vanteiden kunnostamiseen sekä myytäväksi jäsenille metrihinnalla.

Vannetanssiyhdistyksen välineistöön hankitaan ennen kesää äänentoistolaite esiintymisiä ja jameja varten, sillä edellinen mankka palautettiin viallisena.

Vanteita on säilytetty kulloisenkin jamiohjaajan luona ja jaettu tarpeen mukaan eri henkilöille. Varastointipaikaksi on kuitenkin sovittu tila Hakaniemen kauppahallin kupeessa, jos sellaiselle ilmenee tarvetta.